ภาพถ่ายทางอากาศ

ผลงานถ่ายภาพทางอากาศ เราจะใช้พารามอเตอร์  เครื่องบินเล็ก หรือ ฮอลิคอปเตอร์  ในการถ่ายทำ ส่วนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะทาง เวลา ความยากง่ายของงาน