อยากถ่ายภาพให้,คมชัด,ใช้กล้องให้คุ้มราคา ร่วมแจมกับเรา พัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดด!!

อยากถ่ายภาพให้,คมชัด,ใช้กล้องให้คุ้มราคา ร่วมแจมกับเรา พัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดด!!

Lamphun Architectural Photography Workshop กับช่างภาพมือรางวัลระดับโลก ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัย   Daylight, Twilight , การจัดองค์ประกอบเบื้องต้น, การหาจุดโฟกัส เหมาะสำหรับผู้มีกล้อง ทุกชนิด กล้องมือถือ กล้อง Dcompact, กล้อง DSLR...
International Photography workshop, Chiang Mai (ปิด)

International Photography workshop, Chiang Mai (ปิด)

สุดปรารถนา สตูดิโอ ขอเชิญท่านที่สนใจรัการถ่ายภาพ เข้าร่วมอบรมทำ workshop ร่วมกับช่างภาพนานาชาติ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับการสนับจาก องค์กร TIPS : Thailand International Photographers Society ร้านโฟโต้บัคเชียงใหม่ บ.แคนนอน ประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่เกตุ...
อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น

ลงทะเบียนจอง อบรมถ่ายภาพเบื้องต้นแบบก้าวกระโดด (สำหรับบุคคลทั่วไป) 9-11 เมษายน 2554 ณ โรงแรม เชียงใหม่เกตุ 2 คืน 3 วัน พร้อม Workshop สถานที่ถ่ายภาพที่สวยที่สุดของประเทศไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ และวัดในเมืองเชียงใหม่     – สมยศ ชำนาญฤทธิ์...
ทัวร์ถ่ายภาพลอยกระทงเชียงใหม่

ทัวร์ถ่ายภาพลอยกระทงเชียงใหม่

Thailand International Photographers Society ร่วมกับ Sutprattana Studio จัดทัวร์ ถ่ายภาพลอยกระทงเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมถ่ายภาพ และ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ ถ่ายภาพลอยกระทงเชียงใหม่ 3 วัน ร่วมแจมทัวร์กับช่างภาพนานาชาติ เช่น Lance...
ล่องเรือลำน้ำโขง ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง

ล่องเรือลำน้ำโขง ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง

เชียงของ – หลวงพะบาง – เชียงของ    4 วัน 3 คืน ล่องเรือลำน้ำโขง  ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง       • โปรแกรมการเดินทาง   16-19  ,  23-26  กันยายน  53      วันที่ 1     เชียงของ – หลวงพระบาง 06:00 น. คณะพร้อมกันและรับประทานอาหารเช้าที่  ห้องอาหารโรงแรม ริมโขงริเวอร์ รีสอร์ท...
งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

งานเปิดตัวอำเภอกัลญาณิวัฒนา

อำเภอกัลยาณิวัฒนา  เป็นอำเภอที่ได้ก่อตั้งเพิ่มขึ้นในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 ตรงกับวันที่ 18  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  โดย พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาอุเบกขา ...