VDO Production Service

บริการปั๊มแผ่นดีวีดี ออกแบบปกดีวีดีรวมถึงการ ผลิตสื่อ presentation

ด้วยประสบการ กว่า 30 ปี ทีมงานมืออาชีพ ที่มีผลงานทางด้านการผลิดสื่อโฆษณา ทางโทรทัศน์ ผลิตสื่อ presentation ในรูปแบบ ดีวีดี วีดีโอ เพื่อ
จำหน่าย หรือ แจกตาม Roadshow ต่างๆ  ด้วยทีมงานมืออาชีพ และ อุปกรณ์ในการผลิตสื่ออย่างครบครับ ตามต้องการ

ผลิตสื่อ Presentation ด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. วางแผน ด้วยการวิเคราะห์ สินค้า คิดรูปแบบในการผลิต
 2. เขียนบท ทำ shooting สคริป
 3. ถ่ายทำ
 4. ตัดต่อ ลงเสียง
 5. ลงแผ่น
 6. ออกแบบปก
 7. ส่งงาน

ลูกค้า และ  ผลงาน ด้านการผลิตสื่อ 

 1. สื่อ ดีวีดี  presentation จังหวัดเชียงใหม่ แจกในงานโรดโชว์ ITB berlin สมาคมธุรกิจท่่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
 2. ดีวีดี presentation จังหวัดเชียงใหม่  ITB berlin สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
 3. ดีวีดี presentation จังหวัดเชียงใหม่ ITB berlin สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
 4. ร่วมผลิต ประสานงาน ภาพยนต์ เรื่อง เซียงเมี่ยง ของ B-Bird Entertainment กรุงเทพ
 5. ผลิตโฆษณา 1669 กระทรวงสาธารณสุข กทม.
 6. ผลิตสื่อดีวีดี presentation การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ททท. ตาก
 7. ผลิตภาพยนต์สั้น บริษัท Accor ประเทศฝรั่งเศษ
 8. ผลิตสื่อการสอนนวดด้วยหิน โดย Mr. Greg ประเทศออสเตรเลีย
 9. ดีวีดี เปิดตัวการท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 10. presentation 17 จังหวัดภาคเหนือ ททท เชียงใหม่
 11. ฯลฯ
ผลงานตัดต่อ กรมโยธาธิการ และผังเมือง

 

รายการ Thailand Update TV ตอน ปางช้างลำปาง
รายการ Thailand Update TV ตอน สมาพันธ์แพทย์แผนไทยล้านนา
ภาพยนตร์โฆษณา Website Gang
ภาพยนตร์สั้นความยาว 7.41 นาที เรื่อง "พลิกชะตา ฟ้าลิขิต"

ตะกร้าสินค้า