สุดปรารถนา สตูดิโอ ทีมงาน Mass media แบบ one stop service เริ่มตั้งแต่การวางแผน (planner) สร้างสรรค์ (create) การจัดการ (management) อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ Event, Production และ โครงการต่าง ๆ มากมาย

บริการต่าง ๆ

  • ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา สินค้า สถาปัตยกรรม โรงแรม ห้องพัก อาหาร
  • ถ่ายภาพเพื่อลงเว็บไซด์ พร้อมออกแบบเว้บไซด์
  • ถ่ายภาพแฟชั่น แต่งงาน
  • รับจัดงานแต่งงาน จัดดอกไม้ พานพุ่ม ตามงบประมาณที่ท่านมี
  • ถ่ายภาพทางอากาศ
  • ถ่ายวีดีโอ พร้อมผลิดสื่อวีดีโอ ด้วยกล้องระดับภาพยตร์ FULL HD
  • บริการเครื่องมือสวิสชิ่ง งานโอบี
  • แปลงสัญญาณวีดีโอจากอานาล็อกเป็น วีซีดี หรือ ดีวีดี
  • ปั้มแผ่นซีดี ออกแบบปก
  • ออกแบบ ป้ายไวนิ่ว พร้อมพิมพ์