รายละเอียด เงื่อนไข ร่วมกิจกรรมรับคะแนน Happy Reward

มูลค่าคะแนน 1 คะแนน เท่ากับ 1 บาท
อายุคะแนน 365 วัน นับจากวันที่ได้รับเข้าบัญชี

Redeeming หรือการใช้คะแนนสะสม สามารถใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า แทนเงินสดได้ โดยไม่จำกัดขั้นต่ำสุด หรือ สูงสุด

การเบิกเงินจากคะแนน Happy Reward เรียกว่า Cashback สามารถเบิกได้ ตั้งแต่ 500 บาท (หรือ 500 คะแนน) ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
50,000 บาท ต่อวัน


ตารางคะแนนร่วมกิจกรรม Happy Reward