สุดปรารถนาเข้าร่วมประชุม ททท เพื่อจัดแผนนโยบายชาสัมพันธ์ ผ่านภาพถ่าย

สุดปรารถนาเข้าร่วมประชุม ททท เพื่อจัดแผนนโยบายชาสัมพันธ์ ผ่านภาพถ่าย

การประชุมเพื่อจัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2554 โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยภาคเหนือ วันที่ 14 พฤษภาคม  2553 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย ในการประชุมได้เชิญผู้นำด้านผู้ประกอบ การท่องเที่ยว สมาคม ชมรม ต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ 18 จังหวัด...