ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ Thailand International photographers’ society (TIPS) ขอเชิญประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่” โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 – 22 พฤศจิกายน 2553 ...