ประสานงานผลิตภาพยนตร์ บักเซียงเมี่ยง

ประสานงานผลิตภาพยนตร์ บักเซียงเมี่ยง

สุดปรารถนาสตูดิโอ ได้รับว่าจ้างให้เป็นฝ่ายประสานงาน กองถ่าย ภาพยนตร์ เรื่อง บักเซียงเมี่ยง โดยมีการถ่ายทำที่ อำเภอดอยเต่า กลางปี 52 บักเซียงเมี่ยง อำนวยการผลิตโดย B-BIRD Entertainment ถ่ายทำโดย Vincible Group บักเซียงเมี่ยง แสดงโดยนักแสดงระดับมืออาชีพ เช่น โกวิท...