บันทึกภาพ เชียงราย Creative Destination Management

บันทึกภาพ เชียงราย Creative Destination Management

งานถ่ายภาพการท่องเที่ยว จัดโดย Creative Destination Management

งานนี้มีโอกาสได้เยี่ยม อาจารย์ถวัล ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงราย ด้วย

ขอบคุณคุณ เอื้อง ที่ใช้บริการ