การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์

การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์

นางณงค์ณุช  นทีพายัพทิศ  อาจารย์หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ  สาขาเทคโนโลยีศิลป์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค” และได้ให้เกียรติเชิญ คุณสมยศ  ชำนาญฤทธิ์ ไปเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้าน การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหางคม 2554  ณ ห้องพาวิลเลี่ยน 1 โรงแรมธาริน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและความร่วมมือกันเป็นอย่างมาก

เบื้องหลังการถ่ายภาพเหยื่อตกปลา ที่ Within Design

เบื้องหลังการถ่ายภาพเหยื่อตกปลา ที่ Within Design

สุดปรารถนา สตูดิโอได้ผลิตงานภาพถ่ายเพื่อใช้ในการโฆษณาและการขายเหยื่อตกปลา ให้กับหนังสือ RAINY’S PREMIUM FLIES & MATERIALS CATALOG ที่บริษัท Winthin Design เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา  Rainy’s Premium Flies & Materials เป็นบริษัทที่ผลิตเหยื่อตกปลาที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมมากอีกบริษัทหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา สังเกตุได้จากยอดสั่งจองสินค้าและการสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลากหลายรูปแบบ