รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

ทีมงานสุดปรารถนาสตูติโอ ร่วมงานบันทึกภาพ

ในการจัดงานอบรม และงานเลี้ยงของแพทย์จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้หัวข้อ “Highlight in AD management”

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปิงนครา