รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

ผลงานที่นำมาโชว์เป็นเพียงตัวอย่างบางโครงการ เพราะในช่วงต้นๆ ไม่เคยเก็บผลงานงานไว้เลย ลูกค้าส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจำ เรากำลังขยายการตลาดมากขึ้น เรามีทีมงานบริการ ผลิต ออกแบบปก ปั้มแผ่น