รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

 

Sutprattana Studio ได้ผลิตงาน VDO Presentation การนวดด้วยหินจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาให้กับ Mr.Grag  Morling ปรมาจารย์การนวด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากในศาสตร์ด้านนี้  และเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ในการผลิตงานสื่อการสอนชิ้นนี้ Mr.Grag บินตรงมาเชียงใหม่เพื่อมาถ่ายทำด้วยตนเอง และยังได้นางแบบสาวสวย Thea ในสังกัด Zero Models จากประเทศแอฟริกาใต้มาเป็นแบบในการถ่ายทำครั้งนี้อีกด้วย

ซึ่งจากการสอบถามปรากฏว่า Thea นางแบบสาว มีความสุขจากการนวดมาก และ Mr.Greg เองก็พึงพอใจกับการถ่ายทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานชิ้นนี้เป็นงานชุดที่ 2 แล้วที่ Mr.Greg มาใช้บริการที่ Sutprattana Studio ภาพที่ออกมาและความลงตัวของแสง สี หลังจากถ่ายทำเสร็จ ทำให้ทุกฝ่ายพอใจ รวมถึง Sutprattana Studio เองด้วยที่ได้มอบความสุขให้แก่ลูกค้า