รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

ผลงานทางด้านการผลิดสื่อโฆษณา ทางโทรทัศน์ ผลิตสื่อ presentation