ภาพอาหาร

การถ่ายภาพอาหาร เพื่อให้ได้ภาพออกมาดูเป็นมืออาชีพ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขาย ภาพถ่ายที่สวยงาม จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดี ปัจจุบันกล้องดิจิตอลได้มีส่วนช่วยให้งานถ่ายภาพง่ายขึ้น ช่วยให้ประหยัดค่าอุปกรณ์ ภาพตัวอย่างบางภาพ ถ่ายด้วยกล้อง Medium Format ด้วยฟิล์ม 120 MM. กว่าจะได้ภาพต้องรอไปล้าง และอัดออกมา ช่างภาพจะต้องไม่ผิดพลาด ทั้งในด้านการจัดแสง การจัดองค์ประกอบ เพราะการกลับมาถ่ายภ่ายเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นการแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของช่างภาพ

ส่งความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.