รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

สุดปรารถนาได้รับทำสัญญา กับบริษัทโซนี่เป็นวิทยกร ในการอบรมถ่ายภาพ ซึ่งครั้งแรกได้จัดที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อเดือนเมษษยน ที่ผ่านมา

การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณมีกล้องโซนี่อัลฟ่า ห้อยคอไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่ ก็เข้าร่วมได้

นี่คืออีกส่วนหนึ่งที่โซนี่จัดให้ เพราะใครๆ ก็ซื้อกล้องได้ แต่กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพหลังการขายเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้เป็นส่วนในการตัดสินใจซื้อ