รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

การท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จึงได้หารือร่วมกับกลุ่มสมาชิก Thailand International Photographers Society (TIPS) ซึ่งมีสมาชิกเป็นช่างภาพระดับมืออาชีพทั้งชาวไทย และ ต่างประเทศทั่วโลก กำหนดจัดท ำ “โครงการตอกย้ำการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ “International Photographers On Tour” ( IPOT 2011)”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพใน แนวศิลปะ รวมถึงการน าภาพถ่ายไปช่วยในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์สู่สายตาชาวโลกผู้ใช้ อินเตอร์เน็ทกว่า ๑,๙๖๖ ล้านคน

ดอยอินทนนท์ เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับถ่ายภาพ เช่นกหลาบพันปี นกกินปลี วิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ทะเลหมอกยามเช้า ผู้รักการถ่ายมาโคร แมลง ข้าวตอกฤษี มอส เฟิร์น ดอกไม้นานาพันธ์ อากาศก็หนาวเย็นตลอดปี ช่างควรนำเสื้อกันหนาวไปด้วย

โปรแกรม

22 ธันวาคม 2554

08.30 น.          โรงแรมเชียงใหม่เกต

09.00 น.          ออกเดินทาง ด้วยรถตู้ปรับอากาศ  สู่ดอยอินทนนท์

10.30 น.          บันทึกภาพ น้ำตกวชิรธาร

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันที่กิ่วแม่ปาน

13.00 น.          เดินป่ากิ่วแม่ปาน บันทึกภาพ วิว ทิวทัศน์ ป่าดงดิบ ทุ่งหญ้าสะวันนา

17.00 น.          บันทึกภาพ ทไวไลท์พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุ นภพลภูมิสิริ

พระธาตุคู่บนดอยอินทนนท์

18.00 น.          เข้าที่พัก (โครงการหลวง)

19.00 น.          รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

23 ธันวาคม 2554

06.00 น.         บันทึกภาพทะเลหมอก

08.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.          บันทึกภาพ ดอกไม้ที่โครงการหลวง

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          บันทึกภาพวิถีชีวิตบ้านม้ง ตลาดม้ง ชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ

***เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

ค่าลงทะเบียน 900บาท

รวม ที่พัก 1 คืนรถตู้ปรับอากาศ , อาหาร 4 มื้อ และบัตรผ่านประตู

ลงทะเบียนได้ที่นี่  http://ipot.thaiphoto.net/?p=314&lang=th