รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

สุดปรารถนา สตูดิโอได้ผลิตงานภาพถ่ายเพื่อใช้ในการโฆษณาและการขายเหยื่อตกปลา ให้กับหนังสือ RAINY’S PREMIUM FLIES & MATERIALS CATALOG ที่บริษัท Winthin Design เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา  Rainy’s Premium Flies & Materials เป็นบริษัทที่ผลิตเหยื่อตกปลาที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมมากอีกบริษัทหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา สังเกตุได้จากยอดสั่งจองสินค้าและการสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหลากหลายรูปแบบ