รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรยา มานะศรีสุริยัน

ชื่อเล่น : กิ๊ฟ

เกิดเมื่อ : วันที่ 15 ตุลาคม 2532
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 165 cm.
น้ำหนัก : 51 kg.
กรุ๊ปเลือด :  โอ
ที่อยู่ปัจจุบัน : 308/5 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
งานอดิเรก : เล่นอินเตอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ถ่ายรูป ท่องเที่ยว
การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิชาที่ถนัด : ถ่ายภาพ
อนาคต : อยากเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพทั่วประเทศ
สถานที่ฝึกงาน : สุดปรารถนา สตูดิโอ
ลักษณะงานที่ฝึก : เรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เรียนรู้การเขียนข่าว PR Online

ระยะเวลาฝึกงาน : ตั้งแต่เดือน 1 พฤศจิกายน 2554 – 31 มกราคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ชญานุช วีรสาร
อาจารย์ประจำวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : อาจารย์ชญานุช วีรสาร