Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สุดปรารถสตูดิโอ ภายใต้โดเมนเนม sutprattana.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการด้านการผลิตสื่อต่างๆ ถ่ายภาพ จัดกิจกรรมถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ให้ข้อมูลความรู้ด้านการถ่ายภาพ ต่อมาเมื่อ Covid19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลกอย่างรุนแรง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 จึงทำให้บริการในส่วนถ่ายภาพต้องหยุดให้บริการ เพื่อความอยู่รอด เราจึงได้เปิดบริการจัดหาสินค้าที่น่าสนใจ ด้วยการติดต่อโรงงานผลิตสินค้าจากประเทศจีน โดยคัดสรรค์สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ที่คาดว่าจะถูกใจสมาชิก เพื่อมานำเสนอขายให้ลูกค้าสมาชิกของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอุดหนุนจากสมาชิกเป็นอย่างดี

เราเป็นผู้ดูแล และ รับผิดชอบ ในด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ การจัดส่งสินค้า และ ประสานงานให้สมาชิก ในกรณีต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น เช่น การคืนสินค้า การรับเงินคืน เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า สมาชิกของเรา

สุดปรารถนาสตูดิโอ sutprattana.com ตระหนักในรับผิดชอบภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการดำเนินการบนเว็บไซต์นี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจริงหรือเท็จที่ใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน

การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับโยบายที่กำหนดไว้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์นี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

sutprattana.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

  1. เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าใช้เว็บไซต์ หรือ สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
  2. เมื่อคุณแสดงความคิดเห็น หรือ ติดต่อเรา ผ่านทางเว็บไซต์
  3. เราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ และบริการต่างๆ เพื่อรับรู้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้เยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับสูงสูด ไม่มีการเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด

***ผู้ให้บริการ ถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา