ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่”

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ Thailand International photographers’ society (TIPS) ขอเชิญประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่” โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพตั้งแต่วันที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 – 22 พฤศจิกายน 2553 ...
ล่องเรือลำน้ำโขง ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง

ล่องเรือลำน้ำโขง ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง

เชียงของ – หลวงพะบาง – เชียงของ    4 วัน 3 คืน ล่องเรือลำน้ำโขง  ถ่ายภาพเมืองหลวงพะบาง       • โปรแกรมการเดินทาง   16-19  ,  23-26  กันยายน  53      วันที่ 1     เชียงของ – หลวงพระบาง 06:00 น. คณะพร้อมกันและรับประทานอาหารเช้าที่  ห้องอาหารโรงแรม ริมโขงริเวอร์ รีสอร์ท...