รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

ถ่ายเสร็จแล้วก็นำมาตัดแต่งทำแบนเนอร์ต่างๆ