รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ Youth Photo Camp เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ท่องเที่ยว เชิญวิทยากรชื่อดังรดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากร

– สมยศ ชำนาญฤทธิ์ ช่างภาพรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลช่างภาพอรุรักษ์สิ่งแวดน้อมจาก United Nation รางวัล Merit Award จาก ISP สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่น ๆ กว่า 50 รางวัล

– Josh dick Photographer ช่างภาพท่องเที่ยว นักเขียน มืออาชีพจากรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทำงานเกี่ยวกับถ่ายภาพสิ่งแวดล้อมให้กับ Sheikh Kalid Bin Saqr Alquasimi กับ เจ้าชายแห่ง Ras Al Khaimah,(U.A.E.) และมีผลงานด้านการถ่ายภาพอนุรักษ์ ทั้งใน New York, South Africa, India

และ จัดให้มีการอบรม 2 รุ่น 7-19 และ 29-31 มีนาคาม 2554

จากราคาเต็ม 6,850 บาท ชำระเพียง 3,725 บาท เท่านั้น

ใครสนใจสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://www.thaiphoto.net/

รับจำกัด