รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

การประชุมเพื่อจัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2554 โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยภาคเหนือ วันที่ 14 พฤษภาคม  2553 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย

ในการประชุมได้เชิญผู้นำด้านผู้ประกอบ การท่องเที่ยว สมาคม ชมรม ต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ 18 จังหวัด รวมทั้งตัวแทนกลุ่มถ่ายภาพสากล แห่งประเทศไทย นายสมยศ ชำนาญฤทธิ์ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการตลาดการท่อง เที่ยว ปี 2554 โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากสำนักงานต่างๆ ทั่วภาคเหนือ ในที่ประชุม ได้มีการเสนอโครงการ ยุทธศาสตร์การตลาดต่างๆ เกือบ 30 โครงการ ล้วนแล้วเป็นโครงการเด็ด ๆ ที่สร้างความสำเร็จให้ แก่การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมาแล้วในแผนการได้รวมถึง โครงการส่งเสริมเยาวชนท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Youth Photo Camp” เป็นกิจกรรมด้านการถ่ายภาพ ประกวดภาพ ซึ่งกิจกรรมจะมีช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 หรืออาจตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ สุดปรารถนาสตูดิโอ ได้มีส่วนร่วมในการประชุม เสนอแผน เนื่องจากภาพถ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์โดยตรง