รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

เบื้องหลังงานผลิตภาพยนตร์ให้กับ Accor Foundation จากประเทศฝรั่เศษ 

ได้รับการติดต่อจากทีมงาน  Accor Foundation ในประเทศไทย ให้บันทึกภาพแนวสารคดี เพื่อใช้เป็น สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของมูลนธิชื่อ Accor Foundation มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศษ การเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่วิวสวยงามมาก การต้อนรับของชาวบ้านก็สุดแสนน่ารัก อากาศเย็นสบาย 

สถานที่ถ่ายทำ : หมู่บ้าน ห้วยผา อำเภอแม่แจ่ม 

ช่างภาพ : จักรกฤษณ์ สุดปรารถนาถวิล