รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

 

ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัฒน์    พีระวัฒน์

ชื่อเล่น : เนม

เกิดเมื่อ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533

อายุ :  21 ปี

ส่วนสูง : 171 cm.   

น้ำหนัก :  75  kg.

กรุ๊ปเลือด  :   บี

โรคประจำตัว  :   –

ที่อยู่ปัจจุบัน : 215/24 หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาสนา : พุทธ

สัญชาติ :  ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

งานอดิเรก :  เล่นอินเตอร์เน็ต

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชาที่ถนัด  : ถ่ายภาพ ,การพูด

อนาคต : อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและได้เดินทางถ่ายภาพ

สถานที่ฝึกงาน : สุดปรารถนา สตูดิโอ   

ลักษณะงานที่ฝึก : เรียนรู้งาน PR Online เรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  

          (VDO)

ระยะเวลาฝึกงาน : ตั้งแต่เดือน 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กนกพร    เอกกะสินสกุล

อาจารย์ประจำวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : อาจารย์สุดจินดา    ปานคำ

รับ 3 คะแนนสำหรับการแสดงความคิดเห็นในโพสต์

 

 

 

ชื่อ : นางสาวอลิสา   ลึกแลบ

ชื่อเล่น : โอ๋

เกิดเมื่อ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532

อายุ :  22 ปี

ส่วนสูง : 152 cm.   

น้ำหนัก : 43  kg.

กรุ๊ปเลือด : เอ

โรคประจำตัว : รูมาตอยด์

ที่อยู่ปัจจุบัน : 358 ม.3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

สถานภาพ : โสด

ศาสนา : พุทธ

สัญชาติ :  ไทย  เชื้อชาติ ไทย

งานอดิเรก : ท่องอินเทอร์เน็ต  วาดภาพ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ

การศึกษา : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชาที่ถนัด : ถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ

อนาคต : อยากทำธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ

สถานที่ฝึกงาน : สุดปรารถนา สตูดิโอ   

ลักษณะงานที่ฝึก : เรียนรู้การจัดสตูดิโอ เขียนข่าว Pr ออนไลน์ เรียนรู้การถ่ายภาพ

ถ่ายวีดิโอ Presentations

ระยะเวลาฝึกงาน : ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 สิงหาคม 2554

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กนกพร    เอกกะสินสกุล

อาจารย์ประจำวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : อาจารย์สุดจินดา    ปานคำ